938 125 234 EL CAMP DE LES LLOSES | Carrer Pau Casals, 2. 08551 Tona

Escola Familiar Agrària Quintanes

L’escola EFA Quintanes és un centre educatiu privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant els seus ensenyaments i programes de formació, vol contribuir a la promoció professional, cultural i social del medi rural i, en especial, del sector agrícola, ramader, jardiner, forestal, paisatgístic i de gestió del medi natural. Els alumnes participen periòdicament a tallers organitzats per la Xarxa de Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat.

Més informació: EFA Quintanes

Taller de llaurar i sembrar amb alumnes de l’EFP Quintanes a Mas El Colomer de Taradell