L’Ecomuseu del Blat proposa posar en xarxa i fer visible el ric patrimoni agrari de la Plana de Vic

Una terra habitada per gent de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu.

Els ecomuseus tenen finalitats científiques, educatives i culturals. S’interessen per les comunitats humanes, pels paisatges que habiten i pel patrimoni que han generat a fi de proposar-ne la gestió i valoració.

Estan concebuts com a eines de participació cívica en el desenvolupament col·lectiu, són creats amb la col·laboració dels seus habitants per potenciar el benestar i estan orientats a preservar la identitat de les persones en relació amb la terra, la manera de viure i els productes propis.

L’Ecomuseu del Blat proposa posar en xarxa i fer visible el ric patrimoni agrari de la plana de Vic, una terra habitada per gent de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu. Aquesta xarxa de patrimoni rural té l’objectiu de vetllar per les col·leccions d’objectes, els edificis i els espais relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la vida a pagès, d’estudiar-los i d’activar-los.

[showbiz portada]
[mapsmarker layer="3"]