Els ecomuseus tenen finalitats científiques, educatives i culturals. S’interessen per les comunitats humanes, pels paisatges que habiten i pel patrimoni que han generat a fi de proposar-ne la gestió i valoració.
Estan concebuts com a eines de participació cívica en el desenvolupament col·lectiu, són creats amb la col·laboració dels seus habitants per potenciar el benestar i estan orientats a preservar la identitat de les persones en relació amb la terra, la manera de viure i els productes propis.

L’Ecomuseu del Blat proposa posar en xarxa i fer visible el ric patrimoni agrari de la Plana de Vic, una terra habitada per gent de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu.

Objectius generals

Aquesta xarxa de patrimoni rural té l’objectiu de vetllar per les col·leccions d’objectes, els edificis i els espais relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la vida a pagès, d’estudiar-los i d’activar-los.

A partir de l’estudi i conservació in situ del patrimoni rural, tant del material com de l’intangible, ens proposem donar elements per interpretar l’evolució del paisatge rural, de les activitats agràries i de la forma de vida dels pagesos, aportant perspectives de futur a les activitats agropecuàries mitjançant accions de custòdia dels paisatges agrícoles. Una tasca urgent doncs aquest món pagès,en el darrer mig segle, ha experimentat una profunda transformació, amb la industrialització i increment de mecanització de les feines agrícoles i ha hagut de suportar una gran pèrdua d’actius i de terres de conreu.

Volem crear una xarxa oberta de seus de patrimoni rural que, seguint el fil conductor del conreu del blat, permeti relacionar temàticament la diversitat de patrimonis afins escampats pel territori, que faciliti l’apropament a les formes de vida de les comunitats pageses i que serveixi de referent per a la indústria agroalimentària de la comarca.

Els objectius específics del futur Ecomuseu del Blat

– Investigar, conservar i difondre col·leccions de patrimoni agrícola.

– Fomentar la recerca sobre la producció i el consum dels cereals d’hivern des d’una perspectiva interdisciplinar.

– Realitzar investigacions en el mateix àmbit museogràfic a partir de la restitució experimental d’espècies vegetals i animals junt amb tècniques agrícoles avui desaparegudes.

– Vetllar per trobar les mesures més idònies de conservació per a les diverses col·leccions.

– Implicar en l’activitat del museu els col·lectius interessats, ja sigui els particulars o entitats que reivindiquen aquest tipus de patrimoni, com els ramaders, pagesos i menestrals en actiu, amb interès per entendre i posar en valor el passat del seu ofici.

– Donar veu als col·lectius de nouvinguts a la comarca amb la finalitat de ser un pont cultural on es puguin reconèixer i contrastar arrels de procedències diverses entorn de temes tan humans com són les diferents formes de producció i de consum de cereals desenvolupades arreu del món.

Localització de les seus patrimonials

[mapsmarker layer=”3″]