938 125 234 EL CAMP DE LES LLOSES | Carrer Pau Casals, 2. 08551 Tona

El Camp de les Lloses

El jaciment El Camp de les Lloses (Tona) exemplifica un dels pocs paradigmes arqueològics conservats a Catalunya de poblament militar, relacionat amb la construcció d’una infraestructura viària d’època romanorepublicana (c.110 ane). El lloc correspon a un avant post militar; un més dins l’àmplia xarxa logística de control de l’exèrcit romà que es va establir, al nord-est peninsular,.durant la primera implantació territorial de caràcter plenament romanoitàlic.

Les restes mostren un model urbanístic on les vivendes, de planta itàlica i construïdes amb bases lítiques i parets de fang ( tàpia i tovots), s’organitzen, en illes, al voltant d’un vial. El carrer principal enllaçaria amb el camí proconsular, ben conegut a través dels mil·liaris de Mani Sergi.

El resultat de els excavacions, la interpretació de les restes, les eines recuperades així com les anàlisis paleocarpològiques mostren un model agrari al Camp de les Lloses de fa 2100 anys que sembla fonamentar-se en el conreu dels cereals, de la vinya, i testimonialment de l’olivera, amb el complement de la recol·lecció de fruits silvestres. Per ordre de representació hi ha blat comú / dur, ordi vestit, civada i mill/ panís. No s’observa, com a Ilerda o Iesso, predomini de l’ordi sobre el blat. Els estudis de la paleofauna exemplifiquen la seva rica cabanya d’animals de la qual en destaquem els èquids.

Des de l’any 2014 es porten a terme treballs d’agricultura experimental al Camp dels Ametllers del mas El Colomer de Taradell. Actualment és seu física de La Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat.

L’inici de les excavacions científiques data de l’any 1991 i les campanyes arriben fins a l’actualitat, si bé el descobriment del jaciment remunta a l’any 1916 quan es produeix la troballa d’una estela ibèrica.

L’any 1995 el jaciment és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i l’any 2006 s’inaugura el Parc Arqueològic que té una gestió municipal. En el museu s’exposa la col·lecció que mostra la vida d’una comunitat molt romanitzada, al servei de l’exèrcit romà, a través de peces com les armes, l’ utillatge i la numismàtica.

inauguració-museu-1-150×150
2-150×150