938 125 234 EL CAMP DE LES LLOSES | Carrer Pau Casals, 2. 08551 Tona

La Cabanya de la Roca

La masia de la Roca o la Roca de Subiradells, deu el nom a la seva ubicació entre grans penyes i ja la trobem documentada des del segle XIV.

Situada no gaire lluny a migdia de la masia, hi ha la cabanya d’era construïda al segle XVIII arran de l’especialització en la producció de cereals dels masos de la comarca. L’edifici és de planta rectangular cobert a dues vessants i presenta un gran portal orientat a llevant que dóna a l’àmplia era enllosada i amb la resta de murs cecs.

Com han estudiat a bastament els historiadors Pierre Vilar i Ramon Garrabou per a Catalunya i Santi Ponce per a Osona, el segle XVIII es caracteritza per ser una etapa de creixement demogràfic i econòmic on bona part del camp català s’especialitza en la producció de la vinya i la comarca d’Osona en la producció de cereals. Aquí, s’introdueixen noves tècniques com la rotació quadriennal, la difusió de les plantes farratgeres nitrogenants, els conreus de la patata i del blat de moro, i s’incrementa l’ús de la força motriu animal, entre d’altres. Aquesta modernització va permetre un notable increment de la producció cerealícola, que exigia el seu emmagatzematge. Al seu torn, van proliferar els grans i nombrosos pallers a prop de les masies .

És en aquest període que a fi de poder tenir les garbes a aixopluc i conservar-les ben eixutes fins el dia de la batuda, a les cases de pagès es varen construir grans cabanes davant les eres de batre, a tocar de la zona on es feien els pallers. Passat el període de la collita, l’edificació s’utilitzava per guardar farratges i tenir-hi animals tancats.

Actualment en el municipi de Taradell es conserven altres cabanyes d’aquesta tipologia, essent així que la cabanya de l’Alzinar de la Roca, tot i ser una construcció molt austera tant de manufactura com de materials, adquireix un valor patrimonial local considerable pel seu antic ús lligat a la pagesia, durant molts anys activitat principal del municipi.

El 2013-2014 l’Ajuntament de Taradell va iniciar un procés de restauració de l’edifici per restablir la seva solidesa i capacitat de durabilitat en el temps. Amb aquesta acció s’ha assegurat la seva seguretat, la protecció de l’edifici i la utilització al servei del municipi.

L’agost de 2014, amb motiu del camp de treball de joves gestionat pels Tonis de Taradell amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, van complementar la restauració de l’entorn posant al descobert l’era enllosada de davant la cabanya, restituint el significat i la imatge original de l’edifici.

0837-LALZINAR-DE-LA-ROCA-2014-150×150
0819-LALZINAR-DE-LA-ROCA-2014-150×150