938 125 234 (Tona, Barcelona) ecomuseudelblat@gmail.com

UVic: Càtedra d’agroecologia i sistemes alimentaris

L’ objectiu de la Càtedra és posar en valor l’agricultura familiar, així com promoure sistemes alimentaris més sostenibles i justos. La seva missió és generar, difondre i transferir coneixement sobre els sistemes alimentaris alternatius que permetin la transformació social i un medi rural viu, mitjançant el foment de l’agroecologia, la co-generació de coneixements, l’economia solidària i les innovacions socials.

Més informació: Càtedra d’agroecologia i sistemes alimentaris

Contacte: Santi Ponce

càtedra agroecologia i sistemes alimentaris UVic