938 125 234 (Tona, Barcelona) ecomuseudelblat@gmail.com

Ecomuseu

0681-EL-COLOMER-07-2014

Un ecomuseu és un museu que presenta una col·lectivitat humana i les seves formes de vida situant-les en el context geogràfic, social i cultural.

Té finalitats científiques, educatives i culturals. S’interessa per les comunitats humanes, pels paisatges que habiten i pel patrimoni que han generat a fi de proposar-ne la gestió i valoració.

Està concebut com a eina de participació cívica en el desenvolupament col·lectiu, és creat amb la col·laboració dels seus habitants per potenciar el benestar i està orientat a preservar la identitat de les persones en relació amb la terra, la manera de viure i els productes propis.

La Xarxa de Patrimoni Rural - Ecomuseu del Blat

La nostra xarxa

A l’Ecomuseu del Blat posem en xarxa i fem visible el ric patrimoni agrari de la Plana de Vic, una terra habitada per gent de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu.

Recentment ens hem constituït com a associació sense ànim de lucre sota el nom de Xarxa de Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat (XPREB). Ha estat una iniciativa dels ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Malla, Santa Eulàlia de Riuprimer, Taradell i Tona.

Formen part de la Xarxa diversos centres de la comarca: el Molí de la Calvaria de Calldetenes; els Tonis, l’Alzinar i la Cabanya de la Roca de Taradell; el Museu del Pa  i el Camp de les Lloses de Tona; l’Escola EFA Quintanes de Les Masies de Voltregà; i la UVic-UCC de Vic. La llista però no s’acaba aquí ja que estem oberts a anar ampliant els nostres centres col·laboradors.

Des de la XPREB organitzem tallers i activitats, col·laborem amb diverses entitats i donem suport a totes aquelles iniciatives que treballen per posar en valor el patrimoni rural de la comarca.

Una part molt important de la nostra tasca és la recerca. Des d’aquí, localitzem, inventariem  i documentem les col·leccions de patrimoni agrícola de la comarca d’Osona.

Com treballem?

Actualment vetllem per les col·leccions d’objectes, els edificis i els espais relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la vida a pagès, els estudiem i els activem.

A partir de l’estudi i conservació in situ del patrimoni rural, tant del material com de l’intangible, ens proposem donar elements per interpretar l’evolució del paisatge rural, de les activitats agràries i de la forma de vida dels pagesos, aportant perspectives de futur a les activitats agropecuàries mitjançant accions de custòdia dels paisatges agrícoles.

Creiem que és una tasca urgent ja que el món de pagès, en el darrer mig segle, ha experimentat una profunda transformació degut a la industrialització i l’increment de mecanització de les feines agrícoles, i ha hagut de suportar una gran pèrdua d’actius i de terres de conreu.

Per tant, volem crear una xarxa oberta de centres de patrimoni rural que, seguint el fil conductor del conreu del blat, permeti relacionar temàticament la diversitat de patrimonis afins escampats pel territori, que faciliti l’apropament a les formes de vida de les comunitats pageses i que serveixi de referent per a la indústria agroalimentària de la comarca.

Quina és la nostra meta?

En els propers anys volem continuar investigant, conservant i difonent les col·leccions de patrimoni agrícola. Alhora, volem fomentar la recerca sobre la producció i el consum dels cereals d’hivern des d’una perspectiva interdisciplinar.

Un altre dels nostres objectius és fer investigacions en el mateix àmbit museogràfic a partir de la restitució experimental d’espècies vegetals i animals junt amb tècniques agrícoles avui desaparegudes.

Un dels nostres reptes de futur és trobar les mesures més idònies de conservació per a les diverses col·leccions.

També volem implicar en l’activitat del museu els col·lectius interessats, ja sigui els particulars o entitats que reivindiquen aquest tipus de patrimoni, com els ramaders, pagesos i menestrals en actiu, amb interès per entendre i posar en valor el passat del seu ofici.

I per últim, volem donar veu als col·lectius de nouvinguts a la comarca amb la finalitat de ser un pont cultural on es puguin reconèixer i contrastar arrels de procedències diverses entorn de temes tan humans com són les diferents formes de producció i de consum de cereals desenvolupades arreu del món.

20180323-tiralogos